Ung thư hạch

Ung thư hạch – Những kiến thức tổng qua mà bệnh nhân lẫn người nhà nên biết

Ung thư hạch – Những kiến thức tổng qua mà bệnh nhân lẫn người nhà nên biết

Ung thư hạch bắt đầu trong các tế bào chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch, được gọi là tế bào lympho. Những tế bào này nằm trong các ...